ประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูหลายอัตรา

รับสมัครครู หลายอัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน [อ่าน : 41 ครั้ง]

เรื่อง ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นก...

ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ข้อ 5 “ กรณีพิเศษ” กรณีจำเป็นต้องใช้สถานศึกษาเพื่อ... [อ่าน : 24 ครั้ง]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา...

ตามที่วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อ... [อ่าน : 64 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร
สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ร... [อ่าน : 31 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปก...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ร... [อ่าน : 26 ครั้ง]

สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ป... [อ่าน : 35 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ประชุมเพื่อขับเคลื่อน คุณธรรม...

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเนาวรัตน์ วงษ์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คร... [อ่าน : 29 ครั้ง]

ร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์...

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูธนาพัทธ์ ภู่ระย้า ครูผู... [อ่าน : 14 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอัง...

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูกัลยา ผากาเกตุ หัวหน้า... [อ่าน : 15 ครั้ง]

โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับปร...

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เ... [อ่าน : 17 ครั้ง]

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ หัวหน้า... [อ่าน : 5 ครั้ง]

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...

วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูพสุรัตน์... [อ่าน : 5 ครั้ง]

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู...

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั... [อ่าน : 2 ครั้ง]

นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ร่วมการ...

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูธนาพัทธ์ ภู่ระย้า ครูผู... [อ่าน : 16 ครั้ง]

ประชุมการจัดการเตรียมการสอนของ...

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูนฤพนธ์ ใ... [อ่าน : 15 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งนักเรียน-นักศึกษา
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1...

กำหนดการสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3) ที่ได้ผลการเรียนเป็น 0... [อ่าน : 40 ครั้ง]

ปฎิทินปฎิบัติการประเมินสรุปผลก...

ปฎิทินปฎิบัติการประเมินสรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สอบ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ ที่ 12-... [อ่าน : 38 ครั้ง]

ตารางสอบเพื่อประเมินผลการเรียน...

ตารางสอบเพื่อประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 กันยายน2562 -13 กันยายน 256... [อ่าน : 61 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน...

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเรื่องประกาศผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-2 (ปวช.)และ... [อ่าน : 124 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พิธีร...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 - 22... [อ่าน : 250 ครั้ง]

ประกาศผลการเรียน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเรื่องประกาศผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.)และระ... [อ่าน : 104 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมชมนมวิชาชีพ
โครงการประกวดร้องเพลง

โครงการประกวดร้องเพลง ณ อาคารมงคลวิถี วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ดำเนินการโดยชมร... [อ่าน : 24 ครั้ง]

โครงการประชุมวิชาการองค์การนัก...

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ได้กำหนดการจัดประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งปร... [อ่าน : 11 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถ...

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ได้กำหนดจัดกิจกรรม โครงการ "ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถ... [อ่าน : 22 ครั้ง]

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ควา...

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูนภา จันทร์ทรง หัวหน้างานแ... [อ่าน : 13 ครั้ง]

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕... [อ่าน : 32 ครั้ง]

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่า...

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิช... [อ่าน : 15 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม