ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
โครงการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ...

ประชาสัมพันธ์ ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดการจัดโครงการทดสอบมาตรฐานทางวิชา... [อ่าน : 82 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม