ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโคร...

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูพรอนั... [อ่าน : 41 ครั้ง]

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษ...

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูพรอนันต์ สิงห์เล็ก หัว... [อ่าน : 86 ครั้ง]

ร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูฝึกในสถ...

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูกิตติศักดิ์ ทรหด หัวหน้... [อ่าน : 36 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม