ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ปร...

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุร... [อ่าน : 9 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการศูนย...

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปีการศึกษา 25... [อ่าน : 38 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม