แจ้งนักเรียน นักศึกษา
โครงการ “ส่งเสริมทักษะภาษาไทย”...

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ส่งเสริมทักษะภาษาไทย” ประจำปีก... [อ่าน : 15 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอ...

วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูพรอนันต์ สิงห์เล็ก ครู... [อ่าน : 23 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม