กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุป...

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ครูเผด็จ ทิมแท้ หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วย นัก... [อ่าน : 13 ครั้ง]

ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลรวมถึงป...

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน... [อ่าน : 13 ครั้ง]

ประชุมขับเคลื่อนเตรียมความพร้อ...

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๑๕ น. นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่ว... [อ่าน : 9 ครั้ง]

สุ่มตรวจสารเสพติด นักเรียน นัก...

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรีย... [อ่าน : 15 ครั้ง]

ประชุม เพื่อนิเทศ ทบทวน ทำความ...

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูนฤพนธ... [อ่าน : 16 ครั้ง]

ร่วมประชุมตรวจสอบสถานที่การขอจ...

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นาย... [อ่าน : 7 ครั้ง]

นิเทศติดตามการพัฒนาสื่อการเรีย...

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูอาทิตย์... [อ่าน : 8 ครั้ง]

จัด ๖ มาตรการหลักป้องกันโรค (C...

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน... [อ่าน : 9 ครั้ง]

ประชุมปรึกษาหารือว่าด้วยการตัด...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจก... [อ่าน : 42 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพา...

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้... [อ่าน : 4 ครั้ง]

รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลู...

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้มาขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากรวิทยาลัยเก่าชิบางสะ... [อ่าน : 39 ครั้ง]

รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลู...

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้มาขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากรวิทยาลัยเก่าชิบางสะ... [อ่าน : 30 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งนักเรียน-นักศึกษา
ปฎิทินปฏิบัติการประเมินสรุปผลก...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดการสอบภาตเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดีที่... [อ่าน : 10 ครั้ง]

การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบค...

การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) 100% ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป [อ่าน : 22 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ปร...

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุร... [อ่าน : 16 ครั้ง]

ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาค...

ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 100 ครั้ง]

ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรีย...

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการจบการศึกษายืน คำร้องเพื่อขอเปิ... [อ่าน : 102 ครั้ง]

ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียน...

ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียน อุปกรร์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และตารางสอบเพื่อประเมินผลการเรียน ภา... [อ่าน : 55 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมชมนมวิชาชีพ
เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชากา...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน เ... [อ่าน : 7 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถ...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน เ... [อ่าน : 11 ครั้ง]

โครงการอบรมคุณธรรมและทักษะผู้น...

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯและงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้กำหนดการจัดโครงการอบรมคุณธร... [อ่าน : 6 ครั้ง]

โครงการ ปลูกซ่อมบำรุงรักษาต้นไ...

โครงการ ปลูกซ่อมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ... [อ่าน : 11 ครั้ง]

โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม

โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ชมรมวิชาชีพโลจิสติกส์ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ วัดทุ่งกระต่ายทอง [อ่าน : 14 ครั้ง]

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขอ...

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ประจำปีการศึกษา 2563 ส่งผลงา... [อ่าน : 24 ครั้ง]

โครงการ "สร้างผู้ประกอบการใหม่...

ขอเชิฐชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ"สร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs)" ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563... [อ่าน : 14 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างปร...

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ สู่สากล วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องทองมงค... [อ่าน : 6 ครั้ง]

โครงการ "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั...

เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาน... [อ่าน : 17 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม