ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ [อ่าน : 67 ครั้ง]

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ...

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น [อ่าน : 59 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ครุพิเศษสอน (สังคมศึกษา) [อ่าน : 74 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร
สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ร... [อ่าน : 52 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปก...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ร... [อ่าน : 46 ครั้ง]

สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ป... [อ่าน : 54 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ประชุมเพื่อขับเคลื่อน คุณธรรม...

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเนาวรัตน์ วงษ์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คร... [อ่าน : 49 ครั้ง]

ร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์...

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูธนาพัทธ์ ภู่ระย้า ครูผู... [อ่าน : 26 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอัง...

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูกัลยา ผากาเกตุ หัวหน้า... [อ่าน : 18 ครั้ง]

โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับปร...

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เ... [อ่าน : 29 ครั้ง]

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ หัวหน้า... [อ่าน : 24 ครั้ง]

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...

วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูพสุรัตน์... [อ่าน : 8 ครั้ง]

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู...

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั... [อ่าน : 2 ครั้ง]

นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ร่วมการ...

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูธนาพัทธ์ ภู่ระย้า ครูผู... [อ่าน : 18 ครั้ง]

ประชุมการจัดการเตรียมการสอนของ...

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูนฤพนธ์ ใ... [อ่าน : 22 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งนักเรียน-นักศึกษา
เรื่องการลงทะเบียนโครงการประกว...

การลงทะเบียนโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียน วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 12.00... [อ่าน : 15 ครั้ง]

โครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิ...

โครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโตรงการ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องทองม... [อ่าน : 12 ครั้ง]

รายชื่อนักเรียน นักศึกษายืนยัน...

ผู้มีรายชื่อรายงานตัวพร้อมยืนยันสิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 8.30 ถึง 12.00 น. [อ่าน : 106 ครั้ง]

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1...

กำหนดการสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3) ที่ได้ผลการเรียนเป็น 0... [อ่าน : 57 ครั้ง]

ปฎิทินปฎิบัติการประเมินสรุปผลก...

ปฎิทินปฎิบัติการประเมินสรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สอบ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ ที่ 12-... [อ่าน : 48 ครั้ง]

ตารางสอบเพื่อประเมินผลการเรียน...

ตารางสอบเพื่อประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 กันยายน2562 -13 กันยายน 256... [อ่าน : 73 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมชมนมวิชาชีพ
โครงการประหยัดและอดออม (ธนาคาร...

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประหยัดและอดออมธนาคารโรงเรียนในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห... [อ่าน : 9 ครั้ง]

โครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์ ปร...

ขอเชิญคณะผู่บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการ... [อ่าน : 8 ครั้ง]

โครงการประกวดร้องเพลง

โครงการประกวดร้องเพลง ณ อาคารมงคลวิถี วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ดำเนินการโดยชมร... [อ่าน : 36 ครั้ง]

โครงการประชุมวิชาการองค์การนัก...

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ได้กำหนดการจัดประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งปร... [อ่าน : 24 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถ...

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ได้กำหนดจัดกิจกรรม โครงการ "ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถ... [อ่าน : 31 ครั้ง]

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ควา...

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูนภา จันทร์ทรง หัวหน้างานแ... [อ่าน : 23 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม