กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
โครงการ “หน่วยบูรณาการ เยี่ยมย...

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว... [อ่าน : 14 ครั้ง]

ประชุมปรึกษาหารือว่าด้วยระเบีย...

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเ... [อ่าน : 2 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อเข้าศึกษ...

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพิศาล ปฤษณารุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ พร้... [อ่าน : 9 ครั้ง]

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู...

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเร... [อ่าน : 7 ครั้ง]

ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานป...

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูพสุรัต... [อ่าน : 17 ครั้ง]

ประชุมหารือในการดำเนินโครงการเ...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพา... [อ่าน : 14 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพร...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพา... [อ่าน : 10 ครั้ง]

มอบเครื่องยนต์ Honda Wave ๑๑๐i...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณวุฒิชัย งามปิยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ซี... [อ่าน : 6 ครั้ง]

ประชุมตรวจสอบตารางเรียน ตารางส...

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ครูนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พ... [อ่าน : 8 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ...

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่... [อ่าน : 11 ครั้ง]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบ...

ให้ผู้มีรายชื่อสอบได้ตามประกาศ ทำการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและสัมภาษณ์ในวันที่ 16 พฤศจ... [อ่าน : 23 ครั้ง]

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ...

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธ... [อ่าน : 51 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งนักเรียน-นักศึกษา
ปฎิทินปฏิบัติการประเมินสรุปผลก...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดการสอบภาตเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดีที่... [อ่าน : 65 ครั้ง]

การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบค...

การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) 100% ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป [อ่าน : 32 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ปร...

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุร... [อ่าน : 17 ครั้ง]

ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาค...

ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 159 ครั้ง]

ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรีย...

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการจบการศึกษายืน คำร้องเพื่อขอเปิ... [อ่าน : 121 ครั้ง]

ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียน...

ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียน อุปกรร์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และตารางสอบเพื่อประเมินผลการเรียน ภา... [อ่าน : 65 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมชมนมวิชาชีพ
ประชุมฝ่ายวิชาการ เพื่อรับฟังแ...

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย... [อ่าน : 6 ครั้ง]

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศ...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ครูศิตาพร ปกป้อง หัวหน้างานสวัสดิการ พร้อมด้วยคณะครู นัก... [อ่าน : 15 ครั้ง]

จัดโครงการประกวดร้องเพลง ประจ...

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน น... [อ่าน : 19 ครั้ง]

เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชากา...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน เ... [อ่าน : 16 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถ...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน เ... [อ่าน : 27 ครั้ง]

โครงการอบรมคุณธรรมและทักษะผู้น...

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯและงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้กำหนดการจัดโครงการอบรมคุณธร... [อ่าน : 9 ครั้ง]

โครงการ ปลูกซ่อมบำรุงรักษาต้นไ...

โครงการ ปลูกซ่อมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ... [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม

โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ชมรมวิชาชีพโลจิสติกส์ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ วัดทุ่งกระต่ายทอง [อ่าน : 33 ครั้ง]

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขอ...

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ประจำปีการศึกษา 2563 ส่งผลงา... [อ่าน : 31 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม